Zamówienie publiczne: Pielęgnacja żywopłotów rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-29
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-03-08 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-02-29 12:33:09
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-11 12:34:11 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska