Zamówienie publiczne: PIELĘGNACJA DRZEW ROSNĄCYCH W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYSLU

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-04-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-04-15 13:48:22
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-12 09:32:45 (aktualizacja) przez Artur Ginter