Zamówienie publiczne: Pielęgnacja drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-06
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-07-16 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2018-07-06 13:00:25
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-22 13:47:22 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska