Zamówienie publiczne: Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-12
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2015-10-20 07:45:00

Opis zamówienia

Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Sylwia Kaźmierczak
Data publikacji: 2015-10-12 15:05:57
Ostatnia zmiana w dniu 2015-12-03 14:28:38 (aktualizacja) przez Sylwia Kaźmierczak