Zamówienie publiczne: Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-18
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-10-26 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-10-18 11:07:09
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-30 08:29:46 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska