Zamówienie publiczne: Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-27
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-10-08 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-09-27 11:14:59
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-18 09:36:40 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska