Zamówienie publiczne: Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Kościanie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-29
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-07-08 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-06-29 14:58:29
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-26 14:01:31 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska