Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach niżej wymienionych odcinków: Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj; Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-02-28 14:03:57
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-19 09:14:16 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek