Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-11-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-11-15 12:00:00

Opis zamówienia

dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-11-05 14:16:24
Ostatnia zmiana w dniu 2018-12-20 09:29:45 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek