Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana w podziale na dwie części: Część I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska. Część II - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z droga krajową nr 22 (Przesieki)

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-11-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-11-29 12:00:00

Opis zamówienia

czesc1

czesc2

materiały2

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-11-21 12:35:36
Ostatnia zmiana w dniu 2018-12-14 13:11:23 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska