Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-11-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-11-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2018-11-05 09:52:31
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-18 15:03:03 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak