Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-09-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-21 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-09-12 12:11:25
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-02 08:27:16 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak