Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2017-02-28 08:47:12
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-01 11:38:49 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak