Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-01-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-02-08 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-01-30 13:25:00
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-13 09:21:03 (aktualizacja) przez Renata Stempniak