Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-09-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-22 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-09-14 14:56:23
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-23 11:53:25 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek