Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-20 12:00:00

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

załączniki 3-6 do PFU

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-09-05 08:23:27
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-23 13:50:23 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek