Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu realizowanego w systemie buduj i zaprojektuj i wybuduj na zadaniu: „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434”

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-08-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-10-03 12:00:00

Opis zamówienia

droga laczaca
obwodnica Gostynia

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-08-27 14:42:17
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-30 09:09:48 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska