Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-03-01 14:08:20
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-28 14:33:45 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek