Zamówienie publiczne: Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno- socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. polegająca na poprawie efektywności energetycznej” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-11-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-11-16 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2018-11-08 10:06:20
Ostatnia zmiana w dniu 2018-12-03 11:29:12 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak