Zamówienie publiczne: Opracowanie uzupełnienia i aktualizacji raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-16 12:00:00

Opis zamówienia

Opis zamówienia

Załącznik nr 5 - przyroda

Załącznik nr 7 - akustyka

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-04-23 14:33:52
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-04 10:29:22 (aktualizacja) przez Renata Stempniak