Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Rozbudowa DW nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Wągrowiec

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-04-21 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-04-05 13:04:24
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-12 11:41:01 (aktualizacja) przez Renata Stempniak