Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania Rozbudowa DW 190 na odcinku od skrzyżowania z DK 10 do m. Margonin

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-04-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-03-18 12:48:22
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-20 11:21:44 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek