Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania Rozbudowa DW 190 na odcinku od skrzyżowania z DK 10 do m. Margonin

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-07-25 13:43:32
Ostatnia zmiana w dniu 2016-10-03 14:46:20 (aktualizacja) przez Renata Stempniak