Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 Wronki – Ostroróg – Szamotuły - Przeźmierowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-05-14 14:51:04
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-10 11:58:41 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska