Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Łobżenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 Łobżenica - Falmierowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-06-25 09:33:48
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-20 08:00:19 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek