Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-18 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-04-18 14:47:07
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 08:59:49 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska