Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434”.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-07-05 13:37:54
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-25 13:05:07 (aktualizacja) przez Renata Stempniak