Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: „Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Szamotuły - Oborniki - Murowana Goślina”

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-07-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-07-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-07-01 11:06:34
Ostatnia zmiana w dniu 2019-08-09 12:04:07 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska