Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 473 Koło-Dąbie w m. Dąbie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-07-16 09:27:52
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-13 13:23:41 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska