Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w m. Ciszkowo”.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-03-04 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Żaneta Herman
Data publikacji: 2020-02-21 11:55:11
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-17 09:34:23 (aktualizacja) przez Żaneta Herman