Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu budowlanego: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-05-08 12:59:44
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-16 09:15:58 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek