Zamówienie publiczne: Opracowanie koncepcji projektowej dla: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w m. Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-06-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-06-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Krzysztof Nowak
Data publikacji: 2015-08-10 18:50:11
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-10 18:54:12 (aktualizacja) przez Krzysztof Nowak