Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki – Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-20
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-07-20 13:47:08
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-28 11:50:54 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak