Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Brzeziny-granica Województwa Wielkopolskiego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-05 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-06-21 08:08:24
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-18 11:17:22 (aktualizacja) przez Renata Stempniak