Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowych: Część 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Palaty-Brzeziny Część 2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Brzeziny-granica Województwa Wielkopolskiego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-20
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-04-20 09:01:38
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 11:43:55 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek