Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-05-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-06-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-05-25 07:53:37
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-30 08:09:26 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek