Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku od drogi krajowej nr 25 w m Rychwał do drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-10-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-10-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-10-18 10:44:27
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-16 09:48:54 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek