Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w miejscowości Nadolnik

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-10-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-10-08 12:26:18
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-05 09:52:32 (aktualizacja) przez Renata Stempniak