Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-30 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-03-16 12:42:19
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-26 10:41:37 (aktualizacja) przez Renata Stempniak