Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla trzech odcinków drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków Część 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec Część 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku od granicy gmin Gizałki/Grodziec do drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał Część 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku od drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał do drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-28 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-05-19 12:23:27
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-12 11:59:57 (aktualizacja) przez Renata Stempniak