Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina – ul. Armii Poznań z ul. Dworcową w Luboniu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-11-02 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2015-10-21 13:11:55
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-18 09:26:32 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak