Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-07-25 13:57:11
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-16 10:43:22 (aktualizacja) przez Renata Stempniak