Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy Powiatu Leszczyńskiego do granicy Województwa Wielkopolskiego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-26 13:56:54
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-15 09:29:48 (aktualizacja) przez Renata Stempniak