Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska (km ~ 9+200) do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-26 13:41:37
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-07 10:12:01 (aktualizacja) przez Renata Stempniak