Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Krotoszyn – Sulmierzyce, polegająca na budowie ścieżki rowerowej

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-10-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-10-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Karolina Nowicka
Data publikacji: 2019-10-01 13:00:27
Ostatnia zmiana w dniu 2019-11-08 08:58:28 (aktualizacja) przez Karolina Nowicka