Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-06-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-07-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-06-10 13:53:51
Ostatnia zmiana w dniu 2019-07-17 07:00:15 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska