Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Ostrzeszów-Ostrzeszów Pustkowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-04-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-04-15 14:21:48
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-31 10:46:54 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak