Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-07-21 09:24:15
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-17 10:10:53 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak