Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik”

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-18 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-06-28 10:22:21
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-21 14:25:33 (aktualizacja) przez Renata Stempniak