Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S-5

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-02-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2019-02-06 13:37:37
Ostatnia zmiana w dniu 2019-03-07 14:18:20 (aktualizacja) przez Renata Stempniak